درس اول: آشنایی با فضای نرم افزار spss و بخش های مختلف آن

بالای صفحه: عنوان فایل داده ها (نام فایل شما مطابق با نامی که داده ها را ذخیره کرده اید نام گذاری می شود.)

ردیف دوم: منوها -منو ها در واقع کلید های اصلی و ورودی به انجام تحلیل ها و کار با داده ها هستند.

ردیف سوم: کلیدهای میانبر - این کلید ها از منو ها گرفته شده و کار را برای کاربر آسان می کند. در برخی موارد خاص این میانبرها مورد استفاده قرار می گیرند.میانبرهای کاربردی: اضافه کردن متغیریا آزمودنی- نمایش لیبل ها- خلاصه عملیات 

ردیف چهارم: نمایش محتویات خانه (در این کادر، زمانی که بر روی یکی از خانه های جدول کلیلک کنید محتویات داخل هر خانه را نمایش می دهد. این کادر زمانی کاربرد دارد که در خانه های جدول داده هایی طولانی قرار داشته باشد که در فضای اندک جدول قابل مشاهده نباشد).

ستون ها و جدول ورود داده ها شامل ستون ها برای متغیرها و ردیف ها برای آزمودنی ها

- در پایین صفحه سمت راست دو، زبانه وجود دارد: 


Variable View مربوط به نام گذاری و تعریف متغیرها


Data View، مربوط به اطلاعات عددی و داده های ورودی به نرم افزار


 
/ 0 نظر / 4 بازدید