متنی فوق العاده زیبا از فروید پدر روانشناسی در دنیا

وقتی میشود دقایق عمرت را باآدم های خوب بگذرانی ،چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که با دل های کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند..

یا مدام برای نبودنت ..برای خط زدنت تلاش می کنند ؟؟..

نه !همیشه جنگیدن خوب نیست !...

من همیشه جنگیده ام تا چیزی را عوض کنم ...اما این روزها فهمیده ام که با آدم های کوته نظر نباید جنگید ......

فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن نباید جنکید ..

برای بدست آوردن دل آدم ها نباید جنگید

برای اثبات خوب بودن نباید جنکید .

این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هر کسی که رنجم می دهد ....

از آدم هایی که زیاد دروغ می گویند ،فاصله می گیرم .

از آدم هایی که زیاد ظلم می کنند ،فاصله می گیرم ..

از آدم هایی که حرمتم را نگه نمی دارند ،فاصله می گیرم .

با حقارت برخی آدم ها و دل هایشان نباید جنگید .

باید نادیده شان گرفت                                                                                         وگذشت                                                                                                           و بخشیدشان ...

نه برای اینکه مستحق بخشش اند ...

                                               برای اینکه من مستحق آرامشم

منبع

/ 1 نظر / 89 بازدید