پرسشنامه طرح واره یانگ

پرسشنامه طرح واره یانگ

فرم کوتاه(1998)

فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره یانگ:این پرسشنامه دارای75 ماده است وبرپایه یافته های اسمیت وهمکاران(1995)پانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه را ارزیابی می کند.این پرسشنامه توسط یانگ وبراون(1994)طراحی شد وفرم اولیه دارای 205 آیتم بود.به منظور ساختن آزمونی کوتاه تر،فرم کوتاه این پرسشنامه در سال1998 طراحی شد(ولبرن وهمکاران(2002).

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر - دانلود 

/ 0 نظر / 6 بازدید