درس بیستم: آزمون خی دو چند بعدی

درس بیستم: آزمون خی دو چند بعدی [hr] در این درس آزمون خی دو چند بعدی آموزش داده می شود
آزمون های خی دو چند بعدی به شکل جداول توافقی تحلیل می شوند
که دو یا بیش از دو متغیر مستقل با دو یا بیش از دو سطح حضور دارد
مثلا: متغیر جنسیت با دو سطح (مرد و زن) و رشته تحصیلی با سه سطح
 (روانشناسی-مشاوره-کتابداری)


دانلود فایل تصویری 

منبع همیاری

/ 0 نظر / 15 بازدید