/ 4 نظر / 5 بازدید
پویا

همیشه لازم نیست چهــــره ای زیبــــا داشته باشی یا صدایــــی دلنشیــــن همین که قلبــــت زیبــــا باشد قلبــــت زیبــــا ببیند، کافیست داشتن قلبــــی زیبــــا تا اندازه ای خــــاص هست که بتــــوانی خیلی ها را مجــــذوب خــــود کنی...[گل]

mina

‫زندگی سخت نیست ، زندگی تلخ نیست ، زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد … گاهی آرام و دلنواز ، گاهی سخت و خشن ، گاهی شاد و رقص آور ، گاهی پر از غم … زندگی را باید احساس کرد ..‬

کریم

گاهی باید نبخشید کسی را که بارها اورا بخشیدی و نفهمید... تا این بار در آرزوی بخشش توباشد... گاهی نباید صبر کرد...باید رها کرد ورفت..تا بدانند اگر ماندی رفتن را بلد بوده ای... گاهی بر سرکارهایی که برای دیگران انجام میدهی؛باید منت گذاشت..تا آن را کم اهمیت ندانند.. گاهی باید بدبود برای کسی که فرق خوب بودنت رانمیداند.. و گاهی باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد؛آدم ها همیشه نمیمانند یک جا در را باز میکنند و برای همیشه میروند.....[گل]

mina

شخصی از بودا پرسید: ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ، ﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻫﻴﭻ !! ﺍﻣﺎ ، ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ !! ﺧﺸﻢ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﯼ ﻭ ﻣﺮﮒ ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟماﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﺣﺘماﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ