تفکر مثبت

 

      در حقیقت نوع وکیفیت افکار و اندیشه ی آدمی سازنده ی نوع وکیفیت زندگی اوست.اندیشه ی زیبا و مثبت می تواند بهشتی در زندگی انسان بسازد ،همچنانکه اندیشه ی منفی و یاس آور می تواند جهنمی در زندگی او خلق کند .انسان ها همان خواهند شد که در اندیشه ی آنند،بنابراین آینده ی هر کس در گرو چگونگی نگرش او به زندگی است.

       موفق ترین انسان ها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند،آنان که می پندارند قادر نیستند،در واقع مثبت نگری را کنار گذاشته و بر جنبه های منفی وقاع تمرکز کرده اند.

       افکار مثبت ،افکاری سازنده وانرژی بخش هستند که بر اثر تلقین،تکرا وتمرین به ذهن راه می یابند و در این صورت کنترل فکر در دست فرد است ،در حالیکه افکار منفی افکاری بازدارنده ومخرب اند که وقتی به ذهن راه می یابند ،به سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند.در این حالت فرد در اختیار افکار منفی خود قرار دارد.

راهکارهایی برای ایجاد تفکر مثبت

- سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه ی خود از کلمات وجملات مثبت استفاده کنیم،مثلا در ملاقات با دیگران به جای استفاده از عبارت خسته نباشید که دارای بار منفی است والقای خستگی می کند،بگوییم خداقوت یا شاد باشید و...

-هرروز صبح که از خواب بیدار می شویم با نگاه کردن به منظره ی یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسم های خدا روز خود را با نشاط وخوش بینی شروع کنیم

-به قدرت بی کران خدا ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین ها دارم و با لطف خدا به آنها خواهم رسید.

-در تعریف افراد خانواده ویا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم .

-از چشم وهم چشمی و حسادتی که باعث ایجاد افکار منفی می شونددوری کرده وسعی کنیم روش زندگی خویش را خودمان انتخاب کنیم.

-هرگز شعار خواستن توانستن است را فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه ی سعی و تلاش به آنچه بخواهیم می رسیم.

-ازخود انتظار بیش از حد نداشته باشیم  وخود ار همه فن حریف ندانیم و از کمال گرایی مطلق خودداری کنیم.

-از انزوا و گوشه گیری که باعث ایجاد افکا منفی می شود،دوری کرده و اوقاتمان را در جمع خانواده و دوستان سپری کنیم.

-ممکن است در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید ،تا خسته نشده ایم به رختخواب نرویم.

-خندیدن را فراموش نکنیم.

      اجرای راهکارهای تقویت مثبت هیچ هزینه ای ندارد و به سن وسال افراد نیز مربوط نمی شوند.فقط باید این شعار را فراموش نکنیم:اگر افکارمان را کنترل کنیم،زندگی مان متحول متحول می شود.

      کوتاه سخن اینکه موفق ترین انسان ها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند.

مطلب از:زهرا اکبری(اصل مطلب در نشریه موج مثبت)

منبع

/ 1 نظر / 13 بازدید
روشنک

سلام تفکر مثبت یکی از ویزگی های افراد موفق هست.