سمبل نابودی دروغ

بدترین چیز در زندگی چه می باشد ؟ دروغ !
در زندگی بدتر از دروغ چیزدیگری وجود ندارد . هیچ دینی وجود ندارد که دروغ را قدغن نکرده باشد دروغ از جانب تمام ادیان ممنوع و لعنت شده است . 
متاسفانه ما در یک جهان ریاکار زندگی می کنیم که در آن دروغ بطور رسمی کوچک شمرده میشود اما با این وجود هرکس آن را اجرا می کند . 
چرا تمام ادیان دروغ را ممنوغ می کنند ؟ چون که دروغ فشارهای منفی می گذارد و فشارهای زیاد هم برروح وروان اثر می گذارد و حتی از بین می برد و احتمالا\" تا مرزسقوط می کشاند . مانند رایانه – دروغ یک ویروس خطرناک است که انسانهای معتقد را نابود می کند به این خاطر دروغ را در تمام ادیان ممنوع کردند و لعنت شده است ( لعنت خدا بر گویندگان دروغ باد ). اینگونه در ادیان نامیده شده است .
ارزش یک دروغ چه می باشد ؟ هیچی یک صفر بزرگ وقتی که یک دروغ ارزشی ندارد چگونه میخواهد کسی که دروغ می گوید ارزش داشته باشد ؟
ایمان و دروغ در یک تخت با هم نمی خوابند آنه نمی توانند همدیگررا تحمل کنند ( اینجا یا جای من است یا تو ) در اینجا هر دوی ما وارد میشویم .
هر که ایمان دارد که دروغ نمی گوید عقل او اورا نگه داشته است عقل به او فرمان ایست می دهد که تو یک انسان با ایمانی هستی تو ایمان خودت را از دست می دهی وقتی که دروغ بگویی. هرکس دروغ می گوید به شیطان تعلق دارد اورا آقای حقیقی می داند. هر کس دروغ می گوید فقط برای مدت کوتاهی شا نس دارد که ازین بابت خوشحالی بدست آورد .اما هر کس بطور مدام در حقیقت بماند شانس ابدی دارد این دیگر به خودت مربوط می شود که کدام را تشخیص بدهی. 
هر دروغ مانند یک ویروس نا مرئی است که بیماری را تحمل می کند هر دروغی که گفته و با آن زندگی می کنید جراحتهای عمیقی را در روح و روان انسان ایجا د می کند و عوارض بیماری را رو به جلو میبرد . 
امروز روز خیلی از انسانها وجود دارند که از در هم ریخته شدن وضع روح و روان رنج می برند ودر صفهای طولانی روانکاری می ایستند. 
مثال : در می زند چه کسی است ؟ چه کسی خوب ؟ طبیعی است یک بیمار . شما چرا اینجا هستید ؟ من می خواهم فقط یک سلام کوتاه بگویم من بیمار هستم آقای دکتر من در یک بحران قرار دارم به این خاطر در اینجا هستم در غیر این صورت چرا بایستی نزد شما باشم الان دعوا نکنید بیاد داخل و تعریف بکنید که شما چه دارید. 
انسانهایی که به اندازه کافی در دروغ غرق شدن نمی توانند برای یکبار هم بطور حقیقی خوشحال باشند . چون تراپی برای دروغ نمی تواند کمک کند . امروزه دنیا در باتلاق دروغ فرو رفته است و بدون اینکه قطع شود عمیق و عمیق تر به طرف پایین میرود. 
مخالف این سمبل دروغ چه چیزی قرار دارد ؟ حقیقت – حقیقت مانند یک دارو است . تلخ است . تا قبل از این که تلخی را قورت ندهی شیرینی را بدست نمی آوری زیرا تا انجایی که می دانیم شیرینجات ابتدا بعد از غذا صرف می شود . 
تا زمانی که پرده دروغ از چهره حقیقت برداشته نشود روح و روان سالم نمی شود. روح و روان انسانهای قدیم به اینصورت مثل امروز بد نبوده .چو نکه همه چیز امروزه دروغ شده است . 
تصور کنید که تو هرگز دروغ نمی گویی اما در محیط اطرافت چه است؟ هجا دروغ می گویند و تو تمام این دروغها را می پذیری . ایا تو این را می دانی یا نه ؟ این مانند کشیدن سیگار است حتی وقتی که تو سیگار نیستی با این وجود مسموم می شوی چونکه در اطراف تو سیگار می کشند. 
دروغ مشکل بزرگی در میان انسانها است هر انسانی را دلگرمی می دهد و میان انسانها و کشورها یک مشکل ایجاد می شود .


منبع

/ 0 نظر / 4 بازدید