/ 5 نظر / 4 بازدید
پویا

از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد ، لذت ببر و وقتی نوبت دره فرا رسید ، از دره لذت ببر ... دره چه اشکالی دارد؟ پایین بودن چه اشکالی دارد؟ آن به معنی استراحت است . قله یعنی "هیجان" و هیچ کس نمی‌تواند مـــدام در "هیجان" باشد ... ! اوشو[گل]

یادداشت های یک نفر

عشق... واژه ای است از جنس نور که با دستی از جنس نور،بر صفحه ای از جنس نور نوشته میشود

پویا

عازم یک سفرم ؛ سفری دور به جایی نزدیک ؛ سفری از خود من تا به خودم ؛ مدتی است نگاهم به تماشای خداست ؛ و امیدم به خداوندی او . . .[گل]

پویا

برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن.. عمر کوتاه نیست… ما کوتاهی می کنیم!! زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر زندگی زیباست!

به سلامتی اونایی که پیرن و تو جوونی....[قهقهه]