تکنیکهای درمانی (کاربردی)

تکنیک قصد متضاد برابر قصد مفرط 

مقدمه : 
تکنیک و فن: ابزار و روشی هست که یک متخصص بسته به زمان، مکان و موقعیت خاص با توجه به دانش و آگاهی خود به کار می گیرد تا با استفاده از آن مشکلی را حل کند . یا راه رسیدن به هدفی را هموار سازد. 

تکنیکهای لوگودرمانی(معنا درمانی) برای روان نژندی روان زاد(psychogenic) (1) 
قصد متضاد(2) و اندیشه زدائی (3)دو تکنیک اصلی لوگودرمانی برای بیماریهای روان زاد هستند. هر دو روش بر خصوصیات اصلی انسان یعنی تعـالی خویشتن و از خود‌ جــــدا مانی(4) (جدا شدن از خویشتن) تأکید دارند. 


قصد متضاد 
« قصد متضاد» به دنبال غلبه بر « قصد مفرط» است؛ 
قصد مفرط: یعنی اینکه فرد توجه بیش از اندازه برای رسیدن به بعضی از خواسته‌هایش داشته باشد. استفاده از این روش برای درمان کوتاه مدت بیماران مبتلا به انواع فوبیا (ترس) و وسواس فکری توصیه می شود. 
قصد متضاد بر اضطراب انتظاری (5) فرد تأکید کرده و عکس العمل بیماران به حوادثی که وقوع مجدد شان برایشان ترسناک است را درمان می کند. این موقعیتهای ترسناک باعث توجه بیش از حد فرد می شود و در نتیجه فرصت انجام کارهای روزمره را از بیمار می گیرد. 
خلاصه آنکه، اضطراب انتظاری باعث بوجود آمدن ترس از بسیاری از اشیاء می گردد. ایجاد نگرش معکوس در بیمار از مراحل این شیوه درمانی است. و ترسهای بیمار با «قصد متضاد» و آرزوی معکوس جایگزین می شود. با این روش درمانی توفانی که آسیاب بادی اضطراب را می چرخاند، مهار خواهد شد. در این روش درمانی باید از قدرت و ظرفیت انسان در «خود جدامانی» که ذاتی، شوخ طبعی بشر است، استفاده کرد. این ظرفیت بنیادی انسان در جدا شدن فرد از «خود» موقعی شکوفا می گردد که تکنیک «لوگوتراپی» یعنی «قصد متضاد» به کار برده می شود. همزمان بیمار نیز قادر می گردد که خود را از عصبیت و بیماری خود جدا و دور نگهدارد. (6 - فرانکل، 1384) 
از بیماران در قصد متضاد خواسته می شود آنچه را برایشان ترسناک است به درستی و دقیق توضیح دهند. در مرحله بعد ترس بیمار با یک آرزوی متناقض با آن جایگزین شده که باعث می شود از اهمیت ترس کاسته شود . به علاوه، قصد متضاد بر حس شوخ طبعی بیمار تأکید داشته و آن را ابزاری جهت کاهش وابستگی به بیماری می داند که فرد با خندیدن به مشکلات به آن می رسد. اگرچه وسواسهای فکری هم با ترس همراه هستند، اما بیشتر ترس از خود است تا "ترس ازترس". آنها از افکار ناآشنای خود می ترسند. با این حال هر چه بیماران بیشتر با افکار خود بجنگند علایم بیماران شدیدتر می شود. اگر درمانگرها در کمک به بیماران با روش قصد متضاد موفق شده و بتوانند با وسواس فکری آنها مقابله کنند، علایم خیلی زود ناپدید شده و در نهایت بیماری بهبود می یابد. (7 - پروچسکا، 1381) ======== 
پاورقی و منابع: 
1 - روان شناسان در تعریف روان رنجوری به رفتاری اشاره داشته اند که به صورت کلی شکل ناسازگارانه انعطاف ناپذیر دارد و با مواردی از قبیل اضطراب بیش از حد، تعارض های هیجانی، ترس های غیرمنطقی و ... همراه است. بدین ترتیب شخص مبتلا به آن دچار اختلال روانی می شود که مشخصه آن تفکر آشفته، التهاب هیجانی و رفتار ناسازگارانه است. این بحث دامنه اش به مواردی مانند اختلال روانی عضوی، شخصیت، هراس و ... می رسد. 

Paradoxical intention 
3 dereflection 
4 self-detachment 
5 anticipatory anxiety

6 - – فرانکل، ویکتور امیل، ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی( 1384). ‌ ‌انسان در جستجوی معنا. تهران: انتشارات درسا 
7- پروچسکا، جیمزاو. ترجمه یحیی سید محمدی(1381)، نظریه های روان درمانی. تهران: انتشاران رشد

منبع همدردی
/ 0 نظر / 4 بازدید