/ 1 نظر / 89 بازدید

پس از برگزاری موفق اولین و دومین کنفرانس روان شناسی و استقبال بی نظیر جامعه علمی کشور، کمیته برگزاری با همکاری و حمایت گسترده دانشگاه ها، نهاد های علمی و تحقیقاتی مطرح کشور اقدام به برگزاری سومین همایش روان شناسی وعلوم رفتاری در تاریخ 22 مرداد 1394 نموده است :محورهای کنفرانس روان شناسی عمومی روانشناسی اجتماعی روانشناسی بالینی رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی رفتار در علم مدیریت و اقتصاد http://www.psychoconf.com/fa/وبسایت کنفرانس