روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
نویسنده: آسمان ها - دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳

شما هرگز یک دزد را به خانه دعوت نمی کنید!

پس چرا اجازه می دهید افکاری که شادی شما را می دزدند در ذهن شما سکنی گزینند؟؟
نویسنده: آسمان ها - چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳
اولین قدم...

 مثبتی که میتونی برداری اینه که افکار منفی رو دور بریزی ...!