روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
چه عواملی سبب سوء ظن و بدبینی بین همسران می شود؟
ساعت ٤:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤ : توسط : آسمان ها

 

چه عواملی سبب سوء ظن و بدبینی بین همسران می شود؟


معمولا عوامل زیر منشا بدبینی بین همسران می شود:

1- بی‌بند و باری‌ها:

گاهی به نظر می‌رسد که زن و شوهر در برخوردها و معاشرتها، آمد و شدهای خود مراقبت‌های لازم را لااقل در حضور هم انجام نمی‌دهند. سخنان‌شان، اظهار نظرها، خنده‌ها، حفظ و حراست‌شان از خود بگونه‌ای است ک در نظر دیگران بی‌بند و بار جلوه می‌کنند. ظاهراً ممکن است انتقادی از هم نداشته باشند ولی در دوران خود نسبت بهم کینه‌ای پیدا کرده و روزی آن را بروز خواهند داد.

2- غیرتها و حسادتها

گاهی منشاء سوء ظن‌ها شدّت تعصب و غیرت از یکسو و حسادت افراطی برای طرف دیگر است. البته دو مساله خود پدید آمده از این امرند که طرفین از واقعیات یکدیگر دور وبر کنارند و هر کدام دیگری را خارج از معرکه احساس کرده و گمان دارد تلاشی برای کنار زدن اوست. طرف مقابل را توبیخ می‌کند بدان تصور که درصدد ایجاد فساد در حیات خانوادگی و ایجاد رنج برای حیات دیگری است.

3- خودخواهی‌ها و ماجراجوئی‌ها:

چه بسیارند کسانیکه در سنین میان سالی و جوانی هستند ولی هنوز در دوران کودکی خود بسر می‌برند که دوران خودخواهی و ماجراجویی بوده است. تنها مقتضای حال و فکر خود را در نظر گرفته و بر این اساس با دیگران برخورد دارند. بهنگامی که این خواسته برآورده شود به ماجراجوئی پرداخته و درگیری را آغاز می‌کنند. و متاسفانه شرارت‌ها و لآمت‌ها هم به این امر کمک کرده و زندگی را بر طرففین تیره و تار می‌کند.

4- مخفی کاریها:

گاهی سوء‌ظن‌ها بخاطر احساس وجود مخفی کاریهایی است که زن و شوهر بیش یا کم در کار و برنامه هم سراغ دارند. رفتار و حالاتی را از هم خبر دارند که از نظرها پینهان و در مواردی مشکوک است. این امر تا روزی که از دید هم مخفی است مساله‌ای نیست ولی در آنگاه که روزانه‌ای درباره آن پیدا کنند نسبت به آن حساس شده و سعی خواهند داشت بالاخره از آن سر درآورند. و البته این نکته قابل ذکر است که آنان روزی از آن سر در خواهند آورد.

5- بیماری‌ها:

غرض بیماری‌های روانی است که بصورتهای گوناگون خود را نشا می‌دهد. در توضیح آن باید بگوئیم این بدبینی گاهی ناشی از وسواسی است که زن یا شوهر را به گرفتاری و بدبختی میکشاند، زمانی این امر ناشی از خواب خیال و برای فرار از مشکلاتی است که روح و روان او را درهم فشرده و او را گرفتار کرده است. هم چنین ناز پروردگی‌ها، نری‌ها ناشی از دوران کودکی، بی‌حوصلگی‌ها، ضعف‌های عصبی و از این قبیل خود سبب ماجراجویی‌ها و بدگمانی‌ها است که جز تلخی به بار نخواهد آورد.

6- عقده‌ها و محرومیت‌ها:

گاهی بدبینی‌ها ناشی از عقده‌های روانی و محرومیت‌های مربوط به دوران گذشته حیات است که زندگی زوجین را تیره و تار می‌سازد. در اثر وجود عقده‌ها این وضع پدید می‌آید که افراد درباره عیوبی که نمونه‌اش در خودشان وجود دارد و از نظرها مخفی است حساس شده و در آن مورد نسبت بهمسر خود بدبین می‌شوند. ناسازگاری‌ها بر آن اساس آغاز شده و با ایراد‌های بیجا در پی بر هم زدن آشیانه خود می‌افتند.

7- ایجاد محدودیت:

گاهی بدبینی مربوط به ایجاد محدودیت در زدگی طرف مقابل است، آنچنان که طرف گمان دارد با ادامه چنین وضع امکان ادامه زندگی نیست و همسرش قصد دارد او را در چارچوب خانواده میخکوب کند و حتی قدرت سیر و حرکت را از او بگیرد. بدین نظر در برابر موضع او موضعی مقاومت باری اتخاذ کرده و سعی دارد محدودیت را از بین برد رویا در گوشه‌ای نشسته و با دنیائی از غم و طوفان و رنج می‌سازد تا موجبی پدیدی آید که بگونه‌ای خود را از این شّر نجات بخشد.

8- تحریک‌ها:                                                                                                                                                   

زمانی سوء نظرها و بدگمانی‌ها بعلت تحریکاتی است که از سوی دشمنان دوست نما پدید می‌آید. متاسفانه در اجتماعات بیش یا کم افرادی وجود دارند که نسبت به آسایش و راحت دیگران حسادت ورزیده و میکوشند نظام زندگی آنها را بر هم زنند. در نتیجه به تحریکات و ایجاد آشفتگی پرداخته و روزگار مردم را تیره و تار می‌کنند. اگر زن و شوهر در این مساله اندکی هشیار باشند چنین توطئه‌ای را ریشه کن کرده و با آرامش به ادامه زندگی خواهند پرداخت.

منبع: خانواده و مسائل همسران جوان، علی قائمی، ص60