مقاله با موضوع:

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری وافسردگی

فایل word

تعداد صفحات:6 +منابع پایان مقاله به صورت کامل

برای دانلود همین حالا کلیک نمایید

توضیحات بیشتر - دانلود