روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
برای خندیدن وقت بگذارید
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳ : توسط : آسمان ها

برای خندیدن وقت بگذارید ... زیرا موسیقی قلب شماست

برای گریه کردن وقت بگذارید ... زیرا نشانه یک قلب بزرگ است. 

برای خواندن وقت بگذارید ... زیرا منبع کسب دانش است. 

برای رؤیا پردازی وقت بگذارید ... زیرا سرچشمه شادی است. 

برای فکر کردن وقت بگذارید ... زیرا کلید موفقیت است. 

برای کودکانه بازی کردن وقت بگذارید ... زیرا یاد آور شادابی دوران کودکی است. 

برای گوش کردن وقت بگذارید ... زیرا نیروی هوش است.

برای زندگی کردن وقت بگذارید ... زیرا زمان به سرعت می گذرد و هرگز باز نمی گردد.

مأموریت ما در زندگی « بدون مشکل زیستن » نیست، « با انگیزه زیستن » است.

تنها به شادی در بهشت نیندیشید به خود بگویید رمز و راز خلقت هر چه باشد؛

"هدف امروز من درست زیستن در اینجا و اکنون است"

ساعاتی سرشار از شادی براتون آرزو میکنم.... 
شاداب، سعادتمند، موفق، پاینده باشید....
شبی سرشار از آرامش داشته باشید