تنها تویی که از لب من شعر می شوی

هر کس که لایق غزل عاشقانه نیست ...!