سعی کنید رنگها را بگویید بدون اینکه لغات را بخوانید

مثلا کلمه سبز که به رنگ آبی نوشته شده است باید بگویید آبی

سبز    زرد     قهوه ای     آبی     سبز    زرد     قرمز   سفید   قرمز 

   قهوه ای    سفید     آبی     نارنجی    مشکی       بنفش     مشکی

 

دیدی قاطی کردی ؟؟؟می دونی چرا؟چون

سمت راست مغزت سعی می کنه رنگ و ببینه

و

سمت چپ مغزت اسرار به خوندن لغت داره.