گر همه عمر گنه کردی

مشو نومید از رحمت

تو

توبه نامه ات را بنویس

امضا کردنش بامن...

چون نامه جرم ما به هم پیچیدند
بردند به دیوان عمل سنجیدند
بیش ازهمگان گناه مابود ولی
ما را به محبت علی(ع)بخشیدند

شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد

التماس دعا

خدا اجازه....