روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
ذهن
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : آسمان ها

هر کس اصولی در زندگی خودش داره و من معتقدم که ده عادت وجود دارند که مانع به وقوع پیوستن ده اتفاق مهم برای آدمها می شوند و من سعی کردم این عادتها را در خودم راه ندهم
1- غرور مانع یادگیری 
2-تعصب مانع نوآوری 
3- کم رویی مانع پیشرفت
4-ترس مانع ایستادن
5-تخیل مانع واقع بینی، البته این مورد جای بحث داره چون بعضی مواقع تخیل سازنده خلاقیت و لازم هم هست 
6-بدبینی مانع شادی 
7-خود شیفتگی مانع معاشرت 
8-شکایت مانع تلاش 
9-خود بزرگ بینی مانع محبوبیت
10-عادت کردن مانع تغییر