روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
پردازش کلمات در مغز
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢ : توسط : آسمان ها
این متن جالب را بخوانید تا از نحوه پردازش کلمات در مغز مطلع شوید!

چناچنه به طور رومزره به زبان فارسی صبحت می کیند، 

خاوهید تواسنت این نوتشه را بخاونید.

 در داشنگاه کبمریج انگلتسان تقحیقی روی روش خوادنه شدن کملات در مغز

 اجنام شده است که مخشص می کند که مغز انسان تهناحروف اتبدا و اتنها ی کلمات را

 پدرازش کرده و کمله را می خاوند. به هیمن دلیل است که با وجود به هم ریتخگی

 این نوتشه شما تواسنتید آنرا بخاونید..