جلسه پنجم: رگرسیوندرس شانزدهم: رگرسیون ساده 
 


جلسه پنجم: رگرسیوندرس شانزدهم: رگرسیون ساده [hr]امیدوار با رگرسیون از لحاظ آماری آشنا باشید. رگرسیون به معنای بازگشت است و برای پیش بینی استفاده می شود. به طور مثال ما می خواهیم پیش بینی کنیم که آیا پیشرفت تحصیلی متاثر از نمرات هوش می شود یا تحت تاثیر متغیرهای دیگه ای است.
به این معنا که آیا افراد باهوش پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند؟ و یا اینکه پیشرفت تحصیلی از متغیرهای احتمالی دیگری مثل قدرت حافظه یا سایر هوش ها مثل هوش عملی یا هوش کلامی متاثر می شود و ارتباط دارد در رگرسیون علاوه بر تعیین این مطلب می تونیم مشخص کنیم که سهم هر کدوم از ایم متغیرها چقدره- یعنی اول مشخص می کنیم کدوم متغیرها با متغیر وابسته همون پیشرفت تخصیلی ارتباط دارن و حالا سهم هر کدوم چقدر گدوم یکی بیشترین سهم رو داره و کدوم یکی کمترین سهم-رگرسیون ساده شبیه همبستگ است و ضریب رگرسیون ساده هم همون ضریب همبستگیه- ولی وقتی تعداد متغیرهای مستقل بیشتر از یکی بشه دیگه رگرسیون ساده نیست و بهش می گن رگرسیون چندگانه که در درس های هفدهم و هجدم دو نوع از این روش های چندگانه رو شرح دادم.
در این درس نحوه محاسبه رگرسیون ساده رو فرا می گیرید.

دانلود فایل تصویری 
در فایل تصویری کلمه SAMPLE اشتباه تایپ شده و درست آن SIMPLE است.
منبع همیاری