روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
پخته شدن
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ : توسط : آسمان ها

برای پخته شدن کافی است

 هنگامعصبانیت از کوره در نروید