قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را;

این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعد و برق