روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
یافتن راه جدید
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ : توسط : آسمان ها

گاهی وقت ها فقط یک راه می ماند

و آن هم یافتن راهی جدید است!