اسکیزوفرنیا چیست؟


اسکیزوفرنیا چیست؟

اسکیزوفرنیا نوعی بیماری مغزی ،رفتاری است که نشانه های آن غالباً در دوران نوجوانی یا اوایل میانسالی بروز می کند افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا به فشارهای وارده بر زندگی خود حساس هستند ،نشانه های مهم اسکیزوفرنیا در همه ابعاد جسمی روانی و رفتاری بیمار ایجاد می شود عواطف ،نحوه تفکر،احساسات،حواس بیمار (مثل دیدن،شنیدن،بوئیدن،لمس کردن وچشیدن) در رفتار وی تحت تاثیر بیماری قرار میگیرد.


علائم ونشانه ها:

1) توهم:

فردی که مبتلا به اسکیزوفرنیا است معمولاً توانایی عادی خود را برای درک صحیح مطالب و تعبیر و تفسیر اطلاعاتی که از طریق چشم ،گوش وسایر دستگاههای حسی بدن دریافت می کند از دست میدهد این حال باعث اشکال و سردرگمی او در صحبت کردن وگوش دادن نظرهای دیگران می شود(در واقع توهم یعنی درک بدون وجود محرک واقعی)

 

2) هذیان:

بیمار اسکیزوفرنیا افکار و باورهای عجیب و غریبی پیدا می کند که با فرهنگوی یا محیط اجتماعی که او در آن زندگی میکند ناسازگار استبیمار در عین حال به درستی این افکار عجیب و غریب ایمان دارد مثلاً فکر می کند آدم بسیار مهمی است یا شاه است یا ارتباط خاص با خدا دارد یا نیروهای خاصی در صدد آزار و اذیت او هستند و از این قبیل افکار و باورهای با دلیل  برهان اصلاح نمی شوند.

 

3) رفتار:

رفتار بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا نیز بسیار آشفته و گاهی عجیب و غریب است . در بیماری اسکیزوفرنیا حیطه های مختلف رفتار و کردار و گفتار فرد گرفتار می شوند . غیر قابل پیش بینی بودن رفتار ، انزواطلبی ، حرکات تکراری و بی معنی ، شکلک در آوردن و با خود صحبت کردن نمونه هایی از این قبیل رفتارها هستند .

 

4)عواطف و احساسات :

عواطف و احساسات بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا بسیار نامتناسب و همانند رفتار وی گاهی عجیب و غریب است. این عواطف و احساسات با شرایط زمانی و مکانی حاکم بر موقعیتی که فرد در آن به سر می برد تناسبی ندارد.

 

علت اسکیزوفرنیا چسیت ؟

در حال حاضرما واقعا نمی دانیم که چه چیزی سبب این بیماری می شود در حقیقت نمی دانیم که  که آیا اسکیزوفرنیا یک بیماری است یا دسته از بیماریهای مختلف با علل گوناگون که همگی نشانه های مشابه دارند این نکته مشابه آن چیزی است که در تشخیص بعضی از بیماریهای عفونی رخ می دهد که نشانه همه آنها فقط تب است ، به نظر می رسد نشانه هاو ناتوانیهای همراه با اسکیزوفرنیا ناشی از اختلالات و مشکلاتی در عملکرد و ساختار مغز باشد .

بروز شیوع اسکیزوفرنیا:

شیوع بیماری معمولاً در جوانی و حداکثر شیوع سنی آن در مردان بین 10تا 25 سالگی و در زن ها 25 تا 35 سالگی است شروع آن قبل از 10سالگی و بعد از 60سالگی نادر است زمان اولین بستری اکثر این بیماران غالباًدر سن 25 سالگی است با وجود آنکه میزان بروز اختلالات ثابت است اما چون بیماری سیر مزمن دارد تعدادی افراد مبتلا به آن میزان شیوع دربین جمعیت افزایش پیدا می کند

 

انواع اسکیزو فرنیا:

نوع پارانوئید (بدگمانی)

نوع نابسامان

نوع کاتاتونیک

نوع نامتمایز

نوع باقیمانده

 

چگونه بیماری اسکیزوفرنیا را تشخیص دهیم؟

1) هذیان می گوید

2) دچار توهم می شود

3) تکلم نابسامان دارد (مثلاًدائم صحبت های نامربوط می کند)

4) گاهی حرکات و رفتارهای وی به صورت غیر عادی است

5) کم عاطفه یا بی عاطفه می شود یا عواطف نامتناسب می گیرد

6)بی انگیزه میشود وشبیه یک آدم تنبل عمل می کند

7) کم صحبت می کند یا صحبت های او نامفهوم و از هم گسیخته و یا نامربوط می شود

 

درمان اسکیزوفرنیا:

1- درمان های زیستی

2- درمان های غیر زیستی

 

1- درمان های زیستی

درمان های دارویی شامل آرامبخش های قوی رایم (سنتی) و آرامبخش های آتی پیک (انواع جدید) است از دسته اول هالوپریدول و فلو فنازین را میتوان نام برد انواع تزریقی طولانی اثر این دارو برای بیمارانی که همکاری کافی در درمان ندارند به کار میرود

از دسته دوم این داروها ریسپریدون ، اولانزاپین ، کتیاپین، کلوزاپین،سرتیندول و زیپراسیدون را میتوان نام برد

 

2- درمان های غیر زیستی (روانی - اجتماعی)

 درمان های روانی ـ اجتماعی اثر بخشی درمان را بیشتر می کند درمانهای روانی ـ اجتماعی با ایجاد تغییر در محیط ، خطر عود بیماری را کمتر می سازند و امکان اصلاح کیفیت زندگی بیمار را فراهم می آورند.

این درمانهای روانی ـ اجتماعی ، مثل آموزش اعضای خانواده درباره چگونگی و درمان اسکیزوفرنیا به گونه ای است که از طریق کاهش انتقادها و مشاجرات بین فردی ، خطر عود بیماری در طول درمان نگهدارنده کاهش می دهد .

مرکز روانپزشکی سینا