سه مشکل اصلی که اغلب سد راه تصمیم‌هایمان می‌شوند:1‌-نا امیدی:
 قدرت تخریب نا امیدی تا جایی است که در احادیث آمده است: «بزرگترین بلا نا امیدی است.» اما دو پادزهر اساسی هم برای مقابله با این زهر کشنده وجود دارد؛ «خودشناسی صحیح و ایمان به توانایی‌های فردی و دیگری توکل به خدا». 

2‌-عادت‌ها: 
طبیعت انسان به گونه‌ای است که رفتار و کردار او با مرور زمان جزو خلق و خوی او قرار می‌گیرد و وقتی جزو عادت‌هایش درآمد تغییر آن بسیار دشوار می‌شود. اگر عادت‌هایی دارید ‌که لازمه تصمیم جدید کنار گذاشتن آنهاست‌ سخت‌ترین مرحله همین غلبه بر عادات قبلی می‌باشد. اما جای امیدواری اینجاست که اگر با استقامت و اصرار توانستیم بر عادت‌های گذشته پیروز شویم با گذشت زمان به همان شدت قبل به برنامه‌ها و عادات جدید هم خو می‌گیریم . 

3‌-تاخیر:
 مطالعه و بررسی روی 25هزار نفر که در کار خود شکست خورده و به اهداف خود نرسیده بودند، نشان داده است که از جمع 31 عامل شکست و ناکامی، ناتوانی در تصمیم‌گیری و مسامحه و کار امروز را به فردا موکول کردن مهم‌ترین دلیل شکست آنها بوده است.