درس یازدهم اس پی اس اس: محاسبه ضریب همبستگی ساده


در این فایل تصویری نحوه محاسبه ضریب همبستگی ساده پیرسون و اسپیرمن توضیح داده می شود.

تقریبا در همه پایان نامه ها و مقالات علمی این ضریب همبستگی گزارش می شود.

نحوه محاسبه این ضرایب بسیار ساده هستن ولی شما باید بدونید که از کدام روش استفاده کنید.


به طور کلی و بطور ساده می تونم بگم دو نوع ضریب همبستگی داریم

1-ضرایب همبستگی پارامتریک

زمانی از این ضرایب استفاده می شود که متغیرهایی را که می خواهیم بین اونها ضریب محاسبه کنیم در مقیاس فاصله ای یا نسبی باشد. مثل نمرات درس ریاضی با نمرات درس زبان مثل نمره هوش یا نمره معدل مثل قد و وزن
2-ضرایب همبستگی ناپارامتریک

مثل، ضریب اسپیرمن - که ممکنه شما در گزارش کارخودتون بخواهید که همبستگی میان رشته تحصیلی (یه متغیر اسمی) با نمره هوش یا همبستگی میان مقطع تحصیلی با نمره استعداد تحصیلی را بدست بیاورید.

متوجه هستید که زمانی از این ضریب استفاده می کنیم که حداقل یک متغیر فاصله ای یا نسبی داشته باشیم و متغیر دیگر اسمی یا طبقه ای باشه. ( اگر درمورد مقیاس ها اطلاعات ندارید همین الان از یک کتاب امار ضرایب همبستگی و تفاوت های بین آنها را مطالعه کنید، خیلی سخت و پیچیده نیست.)
---------------------------------------------------
این دو ضریب کاربرد بسیاری در محاسباتی دارند که ما لازم داریم انجام بدیم... این دو روش رو خوب یاد بگیرید... که پایه و اساس بقیه محاسبات آماری هست... در اغلب پایان نامه های کارشناسی این ضرایب همبستگی جز اساسی پژوهش و روش اماری محسوب می شود. اگر این ها را یاد بگیرید و از یک کتاب امار هم کمک بگیرید، براحتی فصل آمار پایان نامه خودتون رو می تونید انجام بدید.

-----------------------------------