درس هفتم spss:

مثال و تمرین- چگونه داده های پرسشنامه را وارد spss کنیم؟


بعد از فرا گرفتن مقدمات آموزش کار با این نرم افزار لازم هست که یاد بگیرید چطور میشه سوالات یک پرسشنامه رو وارد کرد و بعد اونها رو تحلیل کرد.

در این قسمت نمایش داده می شود که چطور می تونید داده های یک پرسشنامه خام رو به راحتی وارد کنید و تحلیل های لازم رو انجام بدید....

همراه فایل تصویری فایل داده ها نیز قرار گرفته است.