درس ششم:

دستورهای کاربردی کار با داده ها (فرمان های کاربردی)


در این بخش برخی از مهمترین دستورهایی که در نرم افزار احتیاج دارید توضیح داده شده است. 

دستورها رو در فایل تصویری پیوست پیگیری کنید و بر روی داده های مختلف تمرین کنید تا خوب یاد بگیرید.
به کمک این دستورها می تونید  داده های خودتون رو مرتب کنید و تغییرشون بدید.