روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
درس پنجم spss: نحوه محاسبه آمار توصیفی و فراوانی ها
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢ : توسط : آسمان ها

درس پنجم spss:

نحوه محاسبه آمار توصیفی و فراوانی ها


درس پنجم: نحوه محاسبه آمار توصیفی و فراوانی ها
  آمار توصیفی شامل:

 شاخص های مرکزی : ؛ میانگین- مد -میانه و مجموع

شاخص های پراکندگی: واریانس- انحراف معیار- حداقل و حداکثر نمره و جداول و نمودارهای فراوانی است.

دانلود فایل : تمامی توضیحات در فایل تصویری قابل مشاهده است. برای دانلود کلیک کنید