درباره نرم افزار: کاربردها و توانمندیهای Spss


 Spss  نرم افزاری کاربردی و شناخته شده در علوم انسانی است، از این نرم افزار ویرایش های مختلفی ارائه شده است. آخرین ورژن این نرم افزار  Spss 20  می باشد که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال تفاوت اندکی با ویرایش های قبلی دارد و تقریبا تمامی تحلیل های آماری را می توان به طور کامل با این ویرایش ها انجام داد. نرم افزار Spss  قابلیت انجام تحلیل انواع آزمونها و تحلیل داده های آماری بررسی را دارد و یادگیری و آموزش آن برای دانشوران علوم انسانی بسیار با اهمیت و ضروری است.رشته های مورد کاربرد: رشته هایی که با این نرم افزار سروکار دارد، گرایش های روانشناسی ، گرایش های رشته مشاوره (مشاوره شغلی خانواده و ...) روانسنجی، روانشناسی اجتماعی و سایر گرایشات علوم انسانی و همچنین برخی از گرایشات رشته مدیریت و اقتصاد، علوم پزشکی و بهداشت و رشته های علوم کشاورزی است. در این دوره آموزشی از نرم افزار ویرایش 18 استفاده می شود. پیشنهاد می دهم دوستان همین ویرایش را نصب کنند تا فضای نمایش یکسان وجود داشته باشد. در ضمن این ویرایش یکی از مناسب ترین ویرایش های برنامه است که امکانات مناسبی برای کاربران دارد.  آموزش نحوه نصب نرم افزار (بدون صوت) 

 کلیک کنید

 توجه داشته باشید که یادگیری نرم افزار spss  مستلزم دانش مقدماتی آمار است. 

منبع همیاری