روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
 
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ : توسط : آسمان ها

جایی که همه مثل هم فکر می کنند

هیچ کس آنقدری که باید 

فکر نمی کند