کمال گرایی


آیا احساس می کنید کارهایی که به اتمام رسانده‌اید به اندازه کافی خو ب نیستند ؟

آیا نوشتنن مقالات وطرحها را با هدف انجام دقیق آنها به تعویق می اندازید ؟

آیا احساس می کنید که کارهها را باید صد درصد درست انجام دهید و در غیر اینصورت فردی متوسط و یا حتی بازنده هستید؟

اگر چنین باشد در آن صورت شما به جای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل بودن دارید. کمال گرایی به افکار و رفتارهای خود تخریب گرانه‌ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدت افراطی و غیر واقع گرایانه است .در جامعه امروزی ، به اشتباه کمال‌گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می شود .

بهر حال مطالعات اخیر نشان می دهند که نگرش کمال گرایانه موجب اخلال در موفقیت می شود.آرزوی کا مل بودن هم احساس رضایت از خودتان را از شما می گیرد و هم شما را بیش از سایر مردم (کسانی که اهداف واقع گرایانه تری دارند)، در معرض ناکامی قرار می دهد.

علل کمال گرایی

اگر شما فردی کمال گرا باشید، احتمالا در کودکی یاد گرفته‌اید که دیگران با توجه به میزان کارآیی شما در انجام کارها به شما بها می‌دهند درنتیجه احتمالا شما یاد گرفته‌اید در صورتی به خود بها دهید که مورد قبول دیگران واقع شوید.(فقط بر پایه میزان پذیرش دیگران به خود بها دهید).بنابراین عزت نفس شما ، بر اساس معیارهای خارجی ، پایه ریزی شده است . این امر می تواند شما را نسبت به نقطه نظرها وانتقادات دیگران ،آسیب پذیر و به شدت حساس سازد.)

تلاش برای حمایت از خودتان و رهایی از اینگونه انتقادات ،سبب می‌گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانید، بعضی از احساسات ، افکار و باورهای منفی ذیل ،احتمالا با کمال گرایی مرتبط هستند:

-    ترس از بازنده بودن ـ افراد کمال گرا ، غالبا شکست در رسیدن به هدف هایشان را با از دست دادن ارزش و بهای شخصی مساوی می‌دانند.

-    ترس از اشتباه کردن ـ افراد کمال گرا، غالبا، اشتباه را مساوی با شکست می‌دانند. موضع آنها در زندگی، حول و حوش اجتناب از اشتباه است. کمال‌گراها فرصت‌های یادگیری و ارتقاء را از دست می‌دهند.

-    ترس از نارضایتی ـ افراد کمال گرا در صورتی که دیگران شاهد نقایص یا معایب کارشان باشند، غالبا بدلیل ترس از عدم پذیرش از سوی آنان ، دچار وحشت می‌گردند. تلاش برای کامل بودن در واقع روشی جهت حمایت گرفتن از دیگران به جای انتقاد ،طرد شدن یا نارضایتی می‌باشد.

http://iransco.org/Br_KamAl.asp

منع وبلاگ روانشناسی ومشاوره