قبول این که  اشتباه کرده اید

به این معناست که الان عاقلانه تر ازگذشته زندگی می کنید