تکنیکهای درمانی (کاربردی)-3 - تکنیک اندیشه زدایی در برابر خویشتن نگری مفرط 


تکنیک اندیشه زدایی در برابر خویشتن نگری مفرط 

مقدمه : 
تکنیک و فن: ابزار و روشی هست که یک متخصص بسته به زمان، مکان و موقعیت خاص با توجه به دانش و آگاهی خود به کار می گیرد تا با استفاده از آن مشکلی را حل کند . یا راه رسیدن به هدفی را هموار سازد. 
بازتاب زدایی: از آنجا که هر چه شخصی لذت را بیشتر هدف قرار دهد آن را بیشتر از دست می‌دهد، لازم است به جای نگاه کردن به خود و نظارت کردن بر خود ، باید خود را فراموش کند، چنین فرایندی را بازتاب زدایی گویند. 

تکنیکهای لوگودرمانی(معنا درمانی) برای روان نژندی روان زاد(psychogenic) (1) 
قصد متضاد(2) و اندیشه زدائی (3)دو تکنیک اصلی لوگودرمانی برای بیماریهای روان زاد هستند. هر دو روش بر خصوصیات اصلی انسان یعنی تعـالی خویشتن و از خود‌ جدا مانی(4) (جدا شدن از خویشتن) تأکید دارند. 

اندیشه زدائی 
درست همانطور که قصد متضاد به دنبال غلبه بر قصد مفرط (5) است؛ این تکنیک هم به سرکوب خویشتن نگری مفرط (6) اشاره دارد. 
خویشتن نگری مفرط: یعنی اینکه فرد بیش از اندازه در مورد مشکلات خودش بیندیشد. فرانکل تمایل اجباری به خویشتن نگری(7) را مشکلی می دید که خصوصاً در ایالات متحده وجود داشت . قصد متضاد به بیماران کمک می‌کند تا علایم بیماری خود را جدی نگیرند، اندیشه زدائی نیز در نادیده گرفتن آنها به بیمار کمک می کند. فکر افراد باید از بیماری به کاری که باید انجام دهند منحرف شود. (8 - نلسون،2001) لذّت از جوعست (9)، نه از نُقلِ نو***با مَجاعت از شکر، بِه نانِ جو***4296:6 


لذت غذا خوردن به خاطر گرسنگیِ فرد هست. اگر شخص گرسنه باشد؛ نانِ جو از شیرینی و شکر هم برای او لذیذتر جلوه می کند. 
درک لذت ناشی از دوری نسبت به منبع آن است. پس نیاز نیست که انسان لذت های متنوع را هدف قرار دهد. باید ا زتمرکز روی لذت ها دست نگهدارد، تا حس نیاز و عطش لازم بیابد. در چنین صورتی هست که لذتها خودشان به سراغ او می آیند.(بدون تنوع احساس لذت به فرد دست می دهد.) 
=========== 
پاورقی و منابع: 
1 - روان شناسان در تعریف روان رنجوری به رفتاری اشاره داشته اند که به صورت کلی شکل ناسازگارانه انعطاف ناپذیر دارد و با مواردی از قبیل اضطراب بیش از حد، تعارض های هیجانی، ترس های غیرمنطقی و ... همراه است. بدین ترتیب شخص مبتلا به آن دچار اختلال روانی می شود که مشخصه آن تفکر آشفته، التهاب هیجانی و رفتار ناسازگارانه است. این بحث دامنه اش به مواردی مانند اختلال روانی عضوی، شخصیت، هراس و ... می رسد. 

2 Paradoxical intention 
3 dereflection 
4 self-detachment 
5 hyper intention 
6 hyper-reflection 
7 elf-observation 
8- Nelson-Jones.Richard.(2001).Theory and Practice of counselling & Therapy.London and New York:Continuum

9 - جوع: گرسنگی

منبع همدردی