روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
فرایند درمان(متد و روشهای درمانی) -
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ : توسط : آسمان ها

فرایند درمان(متد و روشهای درمانی) -مفهوم خلاء وجودی-1 - مقدمه: خلاء وجودی چیست؟ 


خلاء وجودی: 
انسانی که قادر نیست در زندگی معنا و هدفی بیابد و مبتلا به ناتوانی وجودی است و نگرانی اصلی او احساس پوچی و بی معنایی و تهی بودن است ، از نظر فرانکل دچار خلاء وجودی شده است. (1 - فرانکل، 1383) 

مولانا نیز به معنا خواهی و هدف خواهی در انسان اشاره می کند و با استفاده از تمثیل ، وجود هدف متناسب با نیاز انسان را اثبات می کند.
منگر آن که تو حقیری یا ضعیف***بنگر اندر همّتِ خود ای شریفتو به هر حالی که باشی می طلب***آب می جُو دایماً ای خشک لبکآن لب خشکت گواهی می دهد***کو به آخِر بر سرِ مَنبع رسد خشکیِ لب هست پیغامی زِ آب***که: به مات آرد یقین این اضطرابکین طلب کاری ، مبارک جُنبشی ست***این طلب در راه حق ، مانع کُشی ستاین طلب، مفتاح مطلوباتِ توست***این سپاه و نصرتِ رایات توست (2) 

1438:3 الی 1443:3 

- ای انسان به خودت نگاه نکن که به ظاهر حقیری یا ضعیف، بلکه به همت والای خود نگاه کن. 
- ای طالب تشنه کام، در هر حالی که هستی طالب باش و اب را جستجو کن. این لب خشک و تشنه تو ، گواهی می دهد که سرانجام به سرچشمه آب حیات و مقصود خواهی رسید. 
- لب خشک و حال تشنگی انسان ، این پیغام را از طرف آب به تو می رساند که یقینا این جوش و جنبش، تو را به ما خواهد رسانید. 
- این نیاز و طلب بسیار مفید است. این کشش و طلب هر مانعی را در راه حق از میان بر می دارد. 
- - این طلب و کشش، کلید خواسته های توست و در حقیقت طلب به منزله ی لشکریان و پیروزی و برافراشتگی پرچم های توست. 
=============== 
پاورقی و منابع: 
1– فرانکل، ویکتور امیل. ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا( 1383). فریاد ناشنیده برای معنا:‌ روان درمانی و انسان گرایی. تهران: انتشارات فراروان. 
2 - رایات: جمع رایه : پرچم

منبع همدردی