روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
فرایند درمان(متد و روشهای درمانی)
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : آسمان ها

فرایند درمان(متد و روشهای درمانی) -علت شناسی مسائل روانی و رابطه آن با عقاید-5 - علت واقعی عصبیت ها (نوروزها) 


علت واقعی عصبیت ها (نوروزها)


« گرچه روان درمانی سنتی اصرار دارد که درمان را بر یافته های « سبب شناسی» استوار کند، نباید فراموش کرد که ممکن است که عوامل ویژه ای در دوران نخستین کودکی موجب عصبیت ها شوند و عوامل کاملا مغایری در دوران بزرگسالی سبب درمان این عصبیت ها». 

آنچه که علت نوروزها، عقده ها و تعارضات روحی و پریشانی به حساب می آیند، اغلب علائم نوروزها هستند و نه علت آن.جزیره دریایی که از پایین بودن سطح آب دریا بهره جسته، و سر از آب بیرون آورده علت جزر دریا نیست، بلکه جزر دریا سبب بیرون آمدن آن از آب گشته. 
آیا مالیخولیا چیزی به جز جزر و مد عاطفی است؟ و یا احساس گناهی که معمولا به طور بارزی در افسردگی های «درون زاد» دیده می شود و نباید با افسردگی های نوع نوروتیک اشتباه کرد- علت ظهور این افسردگی ها نیست. بلکه بر عکس فرو نشستن و پایین آمدن عواطف در حالت افسردگی باعث ظهور و به سطح آگاهی در آمدن احساس گناه می شود. این فرو نشستن تنها احساس گناه را بر ملا کرده و رو آورده است.(1) 

علت واقعی نوروزها (عصبیت ها) 
به غیر از عوامل اساسی بنیادی ، چه جسمی و چه روانی، شامل مکانیسم های بازخوردی نظیر «اضطراب پیش بین»‌ می باشد که یک عامل مهم و اصلی بیماری زا است. علامت و نشانه معینی باعث ترس معینی می شود، و این ترس خود نشانه را بر می انگیزاند و نشانه نیز دیگر بار همین دور تسلسل و تداوم زنجیره ای مشاهده می شود. 

توجه عصبی به «خود» قادر نیست با ایجاد تحقیر و سرزنش و فراهم آوردن دور تسلسل زیان آور ، فرد را ا ز این مشکل نجات دهد، بلکه کلید بهبودی در «فراخود رونده» است.

(2) 


========= 
منابع: 
1 - – فرانکل، ویکتور امیل، ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی( 1384). ‌ ‌انسان در جستجوی معنا. تهران: انتشارات درسا 
2 - فرانکل،‌ویکتور امیل. ترجمه فرخ سیف بهزاد( 1382). پزشک و روح. تهران: انتشارات درسا