سنخ نمای مایرز - بریگز 

MBTI پرسشنامه شخصیتی است که توسط مادر و  دختری به نام  ایزابل بریگز مایرز و کاترین بریگز عرضه شده است. این پرسشنامه 16 تیپ شخصیتی را براساس تئوری یونگشناسایی می کند.

درواقع، کاترین بریگز که هیچ گونه آموزشی در روان شناسی ندیده بود، در اوایل قرن بیستم به پرورش و تدوین سنخ شناسی خاص خود پرداخت.

 

 

او هنگامی که ترجمه انگلیسی سنخهای روانی (Psychological Types) تألیف کارل یونگ  (۱۹۹۳) را خواند، مفاهیم وی را کاملاً مشابه خود، اما بسیار سازمان یافته تر یافت.

 

بنابراین، بریگز از ساخت سنخ شناسی خودش چشم پوشید و به جای آن، به کار روی نظام قابل فهم تریونگ پرداخت. سپس وی به همراه دخترش، ایزابل بریگز مایرز، یک پرسشنامه روانی برای اندازه گیری این سنخها ابداع نمود.

 

 

MBTI ترجیحات را بر اساس 4 دسته بندی ارائه می دهد : 
1- شیوه دریافت انرژی فرد (درون گرا، برون گرا) 
2- انواع اطلاعاتی را که افراد بیشتر متوجه می شوند، دریافت می کنند و بخاطر می سپارند  (حسی ، شهودی) 
3-  چگونگی تصمیم گیری فرد (متفکر ، احساسی) 
4-  شیوه سازمان دهی دنیای بیرون (ادراک، قضاوت) 

 هر شخص با پیدا کردن تیپ شخصیتی خود با توانمندی ها و نقاط قابل اصلاح خود بیشتر آشنا می شود . 
امروزه از آزمون فوق در اکثر کشور های توسعه یافته برای شناسایی نیروهای آماده به کار، بهره برداری می شود. 
شرکت ها و سازمان ها  با شناسایی تیپ های شخصیتی افراد جویای کار می توانند از شخصیت های مختلف در پست های سازگار با شخصیتشان بهره گیرند و بدین ترتیب بر سرعت رشد و تعالی سازمان یا اداره خود بیافزایند.

برای دانلود پرسشنامه و مشاهده لینک های مربوط به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید:

برای دانلود این پرسشنامه می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

پرسشنامه مایرز-بریگز

 

همچنین برای اجرای این آزمون و دریافت نتایج از طریق نرم افزار و آشنایی بیشتر با 16 تیپ آن می توانید به این لینک مراجعه کنید:

 

آزمون مایرز-بریگز؛ سایت ایران ذهن

 

همانطور که ذکر شد، این پرسشنامه از تئوری یونگ برگرفته شده، برای آشنایی بیشتر با اندیشه های یونگ و گروه های تحلیلی شکل گرفته برمبنای اندیشه های او در ایران می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:

 

صفحه کارل گوستاو یونگ در فیسبوک

 

گروه روانشناسی تحلیلی در فیسبوک

 

وب سایت رسمی مهرداد آقاجانی، مدّرس و یونگین