روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
زن ضعیف نیست،ظریف است

در بدو خلقت ، یزدان پاک زن و مرد را از گلی سرشت و بین این دو موجود خود علقه و محبتی را نهاد و بدین گونه نسل آتی را از اینان به وجود آورد. و با قدرت بی‌کران، انسان را از زن و مردی آفرید و هیچ تفاوتی بین آنان قائل نشد مگر به حجب و حیا و محبت . همین طور آنان را به یک نسبت از علم و دانش و معرفت و هنر بهره‌مند ساخت. اما در وجود زن ظرافت و لطافت‌ها و عواطف و احساسات پاک و انعطاف‌پذیر را با دلی پر از رحمت و شفقت و مهربانی به ودیعه گذاشت زیرا که وظیفه مادری را به عهده او قرار داد. 
پس به طور کلی او دو آفریده خود را با تشابه آفرید نه آن تفاوتی که ما بین زن و مرد قائلیم. تفاوت رحمان، رحیم، به خاطر وظایفی است که به عهده‌ی هر کدام از این دو مخلوق خود قرار داده است والا هم در پیشگاهش مساویند. 

زن چیست
▪ زن بهترین و آخرین تحفه آسمانی است. (میلتون)
▪ زن تاج آفرینش است. (هردر)
▪ زن محبوب ترین و عزیزترین پرستش گاه من در زندگی است. (پرنتیس)

زن ، تو آنی که می خواهم دار و ندارم را به پای تو بریزم. (شکسپیر)
▪ زن ، تو فرشته ی روی زمینی ، تو دلرباترین آفریده آسمانی ، تویی یکتا پرتوی هستی که زندگانی ما را روشن می کنی . ( آنفونس دولامارتین )
▪ زن یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد ، هرجا و هر وقت مردی یافت شود که بمقامات عالی رسیده باشد ، زنی نیکو نیز همراه اوست. ( شیللر)
▪ در زن حادثه ای است که عقل ناقص آن را درک نمی تواند بکند. (آلپون)
▪ زن یک راز دلربایی است که دریچه آن باز است. ( نوالین)
▪ زن مخلوقی است که در او لطیف ترین فضیلت ها را می توان یافت. (جونسون)
▪ زن بهترین و آخرین تحفه آسمانی است. (میلتون)
▪ زن تاج آفرینش است. (هردر)
▪ زن مخزن اسرار خلقت است. (کامال گونزکو)
▪ زن مانند اقیانوسی است که در برابر کوچک ترین و سبک ترین فشار ها مقاومت نمی کند و سنگین ترین بارها را بر می دارد. (راسموس نیلسن)
▪ روسو می گوید: مرد همان طور می شود که زن می خواهد. اگر می خواهید دارای صفات نیکو و مهر و محبت شوید ، این ها را به زن بیاموزید. (آمه تین)