روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
جملات روان شناسی
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ : توسط : آسمان ها

 

بعضی وقتها پنهان کردن یک حقیقت به ظاهر بی اهمیت از دروغ گفتن هم بدتره

  مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد .....دیل کارنگی

 

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند،چه تلخ است قصه ی عادت

 کسانی که قدر دستهای نوازشگر را ندانند , عاقبت پاهای لگد کوب را می بوسند ..

 مهم نیست چه مدرکى دارید , مهم این است که چه درکى دارید ..

 میدانی برای چه هنوز زنده ای ؟ برای اینکه هنوز به اونجایی که باید برسی

نرسیده ای .. التماس به خدا جرأت است , اگر برآورده شود رحمت است اگر برآورده نشود حکمت است

 

التماس به انسان خفت است , اگر برآورده شود منت است اگر برآورده نشود ذلت است .

 به غیر از خدا به هر آنچه امید داشته باشی , خدا از همان چیز ناامیدت می کند ..

 هر شخص که بداند چقدر می ارزد , به آنچه که می ارزد می رسد ..

 وقتی اتفاقی برات می افته , چه خوب چه بد به معناش فکر کن در پشت هر اتفاقی منظوری نهفته است که به ما یاد میده چطور بیشتر بخندیم و سخت گریه نکنیم ..

 

. هر بدی میتوانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد , و هر سری داری با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد ..

 

با گذر زمان خواهید فهمید آنچه قرار باشد بماند می ماند , آنچه قرار نباشد نمی ماند

 زمان اغلب مسائل را حل میکند و آنچه که زمان قادر به حلش نیست شما خود خواهید آموخت که چگونه آن را حل کنید ..

 شخصیت زشت , صورت زیبا را نابود می کند ..

 هیچگاه منت کسی را نکشید , اگر شخصی واقعا دوستتان بدارد همیشه با شما همقدم خواهد شد ..